Ryssen kommer!

Ryssen kommer!

Lars-Gunnar Olsson gästar Umeå stadsbibliotek och berättar om sin bok Ryssen kommer! Om när den ryska galärflottan i september 1714 sätter Umeå i brand.

Lars-Gunnar Olsson berättar om när den ryska galärflottan hade i uppdrag att rekognosera farlederna på den svenska sidan. På Holmön, mitt i Norra Kvarken, tillfångatas sju män. Dagen därpå – klockan sex lördag morgon den 18 september 1714 – går ryssarna in i Umeälven. För att undvika massaker flyr svenskarna. Femton timmar senare står Umeå i lågor.

Lokal: Upplev multisal, plan 4 i Väven.