Sagostund med TAKK

Sagostund med TAKK

Kom och lyssna på sagor med tecken som stöd till talet. Vi läser bra och tydliga bilderböcker från Äppelhyllan. En trivsam sagostund för dig som använder eller vill lära dig tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Vem: från 3 år och uppåt (för dig som använder eller vill lära dig tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).
Var: i sagorummet på plan 4 i Väven
När:
– söndag 22 januari kl.14
– fredag 10 februari kl.10
– söndag 26 mars kl.14
– fredag 21 april kl.10
– fredag 26 maj kl.10