Sagostund på finska och svenska

Sagostund på finska och svenska

Välkommen att lyssna på en saga växelvis på finska och svenska!

Kaarina Honkanen läser på finska och en bibliotekarie på svenska.

Sagostunden passar alla barn oavsett språk och funktionsvariationer.

Efter sagostunden finns det fika att köpa om man vill.