Sagostunder på Grubbe

Kom och lyssna på en saga på biblioteket!

Efter sagostunden bjuder vi på fika. Anpassat för barn 3-6 år, men alla åldrar och funktionsvariationer är välkomna!

Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Datum våren 2024: 2 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj, 7 juni.