Samtal efter filmen Tystnaden i Sápmi

Samtal efter filmen Tystnaden i Sápmi

Samtal med Liselotte Wajstedt, regissör till filmen Tystnaden i Sápmi och Ida Labba Persson medverkande i filmen. Lokal: Kvinnohistoriskt museum, plan 4 i Väven.