Sång till hälsa

Körsång med friskvårdsperspektiv

Varannan onsdag, 9/9
Mariakyrkan kl 13.00 Vi träffas och sjunger en timme. Efter sången finns möjlighet att fika till självkostnadspris. Vi gör olika röst och sångövningar och tränar på sånger i olika stilar samt avslutar varje tillfälle med en psalm.
Deltagandet är gratis.

Ledare: Mariann Lestander och Inger Boman