Sanningskommissionen för det samiska folket

Sanningskommissionen för det samiska folket

Information från Sanningskommissionen för det samiska folket, med musikinslag av Elin Teilus. Kommissionen bjuder på kaffe och smörgås. På Tráhppie

Sanningskommissionen för det samiska folket berättar om sitt uppdrag att kartlägga och granska den politik som har förts gentemot samerna och belysa dess konsekvenser, och om arbetet, som snart påbörjas, med att samla in vittnesmål och berättelser. Det finns även tid för frågestund i slutet av arrangemanget. Dessutom framför artisten Elin Teilus, med rötter i Udtja, sång och musik. Kommissionen bjuder på kaffe och smörgås. Varmt välkomna!