Sara-dagen 2017

Kära Sara-vänner! Varmt välkomna att fira Sara-dagen, den tioende i ordningen, på foajéscenen Öppna (Väven). Temat för i år är ”Sara och musiken”. Medverkande: Ellenor Lindgren, Pernilla Berglund, Annelie Bränström Öhman, Jonas Svennem och Carl Åkerlund.

Program:

13.00
Inledning och välkomsthälsning – Ellenor Lindgren

13.15
Texten som ett känslans partitur. Om Sara Lidmans litterära musikalitet – Annelie Bränström Öhman

13.30
En pelikan på myren. Ett samtal utifrån uppsättningen av musikteatern Tjärdalen – Pernilla Berglund (moderator), Carl Åkerlund & Jonas Svennem

14.00
Fikapaus

14.30
Poesiuppläsning – Pernilla Berglund

14:40
Musik – Jonas Svennem