Schh! Det låter djur!

Schh! Det låter djur!

En mystisk och poetisk upptäcktsresa om sällsynta djur som ingen någonsin sett förut. För åldrarna 2-4 år.

Schh! Det låter djur! är en mystisk och poetisk upptäcktsresa om sällsynta djur som ingen någonsin sett förut. Publiken bjuds in till att upptäcka och själva delta i ett universum fyllt av märkliga djur med olika egenheter, känslouttryck och personligheter. Med tonvikt på ljud, rörelse och musik snarare än det verbala berättandet inspirerar föreställningen till lek och skapande, fantasi och konst.

Schh! Det låter djur! är skriven av Ögonblicksteaterns konstnärliga ledare Johanna Salander tillsammans med ensemblen.

Lokal: Ögonblicksteatern
För barn i åldrarna 2-4 år
Föreställningens längd: ca 25 minuter

Av: Johanna Salander och ensemblen
Scenbild: Anna Eliasson
Skräddare: Kitty Grenholm
Komposition: Thomas Burström
Medverkande (alternerande): Emil Grudemo El Hayek / Sofia Landström
Foto: Elin Berge

Producerat och arrangerat av Ögonblicksteatern