Self management – att ta makten över sin hälsa

Self management – att ta makten över sin hälsa

Det finns ett samband mellan self-management och självskattad hälsa, livskvalitet och oberoende. Hitta dina strategier! Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Vad personer gör och inte gör i sitt vardagsliv för att hantera sjukdom och stärka sin hälsa brukar kallas self-management eller egenvård. Bland personer som lever med långvarig sjukdom eller hälsoproblem visas att self-management har samband med självskattad hälsa, livskvalitet och bibehållet oberoende.

I den här föreläsningen får du ta del olika typer av self-management strategier, för vad som passar är individuellt. Du får även veta vad som kan stödja personer som vill utveckla sin self-managementförmåga.

Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållarna. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs.

Föreläsare: Åsa Audulv, docent i omvårdnad, Umeå universitet