Seniortorget på Tavelsjö Wärdshus

Seniortorget på Tavelsjö Wärdshus

12.00 Gemensam Lunch till rabatterat pris.
12.45 Information om Rot & Rut
Medverkande Aleva Omsorg och Eva Marthas Servicetjänster
13.30 Virtual Reality för seniorer – digital föreläsning om nyttan med tekniken.
( Digital sändning seniortorget Umeå kommun visas på storbilds TV )

Välkommen till vårens första lunchsträff.
Program:
Dagens lunch: xxxxx till rabatterat pris
Information om Rot & Rut
Aleva omsorg – Frida Nilsson Frida
informerar om hemtjänst och assistans samt Stunder – den nya tjänsten där du kan gå in och hjälpa andra eller få hjälp.
Eva Marthas Servicetjänster – Eva Jonsson
informerar om Seniorservice – Personlig och lokal servicetjänst som du kan lita på!

13.30 Virtual Reality för seniorer – digital föreläsning om nyttan med tekniken.
anmälan/ sms till 070 2432940
Alla välkomna!
( Rot- och rutavdrag är skattelättnader som gör det billigare att anlita arbetskraft för hantverk eller hushållsnära tjänster.
Rot står för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad och
Rut står för Rengöring, Underhåll, Tvätt.
Skattelättnaderna är generösa och generella.)
anmälan/ sms till 070 2432940