Sjukdomar, utarmning och slagfält

Sjukdomar, utarmning och slagfält

Hur civilsamhället i Umeåtrakten påverkades under krigsåren 1808–1809 med särskilt fokus på dess konsekvenser för lokalbefolkningen i Sävar.

Historikern Robert Eckeryd, Umeå universitet, föreläser om sitt kapitel i antologin Krigsmaskineriet: kriget, förutsättningarna och konsekvenserna ca 1780–1820.

Han har bland annat använt sig av Sävar bygdeforskares släktforskningsdatabas för att följa upp hur det gick för sjukdomsdrabbade och nödställda bybor hösten 1809.