Skapa musik med Skräpitas!

Med gamla yoghurtburkar som maracas och kartonger som kläder kommer Skräpitas in på scenen och spelar svängiga rytmer från Brasilien, Colombia, Chile mm tillsammans med gamla och nya lekramsor från Latinamerika och Sverige. Föreställningen avslutas med en liten workshop där deltagarna får prova på att göra musik med sitt eget skräpinstrument.

Ta gärna med sånt du har hemma t.ex. yoghurtburkar, läskflaskor, burklock osv.

Skräpitas är en 30 min lång för barn mellan 3-9 år och är baserad på lek och lekramsor från Latinamerika. Föreställningen har som syfte att göra oss medvetna om miljösituationen på ett roligt och lekfull sätt!

Ersboda bibliotek Söndag 25 oktober 11:00.

Gratisbiljett finns att hämta på Ersboda bibliotek från söndag 18 oktober