Skapande lördag 4 februari

Skapande lördag 4 februari

Vårens första Skapande lördag! Kom och lyssna på Innanförskogens musikföreställning om demokratiskt samhälle i en norrbottnisk skog och träffa Älgen Henke, Bävern Rakim, Spindeln Meya, Flyktfågeln Kimmie mfl. Denna lördag kan du också prova på träblåsinstrument med jens och Gerard, Världsmusik med Diana, Danslek med Tanja och slöjd! Självklart är sagorum och teatergarderob öppna och i ateljén skapar vi djurmasker.

Föreställning: Innanförskogen

Av Innanförskogen
Tid: 12:30 och 14:00
Målgrupp: Från 3 år
Längd: 45 minuter
Antal platser: 45 platser inklusive vuxna, gratisbiljetter delas ut från kl 12.00
Familjeföreställningen Innanförskogen är en musikföreställning om demokratiskt samhälle i en norrbottnisk skog vid namn Innanförskogen.

Kom och sjung med tillsammans med Älgen Henke, Bävern Rakim, Spindeln Meya, Flyktfågeln Kimmie, Kråkan Kajjan och Ormen Ove!

Innanförskogen är ett innanförskap, där alla får plats och hjälps åt. Här bor olika djur och varje djurkaraktär har en egen låt som beskriver deras egenskaper och personligheter. Genom sång, dans och med tecken som stöd får barnen lära känna djuren i Innanförskogen och lyssna på hur de stärker och stöttar varandra.

Prova på träblåsinstrument

Med Jens Marklund och Gerard Alis Raurich, musiklärare
Tid: Starttider 12:15, 13:00, 13:45, 14:30
Målgrupp: Från 7 år
Längd: 30 minuter
Antal platser: ca.10 deltagare/tillfälle. Drop in fram till varje starttillfälle
Kom och prova på träblåsinstrument med våra musiklärare Jens! Kan du få ljud i en saxofon? Vill du hålla i en säckpipa?

Världsmusik (rytmik med musik från hela världen)

Med Diana Luisa Costin, musiklärare
Tid: 13:00 & 14:30
Målgrupp: 4-6 år
Längd: ca. 40 minuter
Antal platser: Begränsat antal platser, gratisbiljetter delas ut från 12:00
Följ med på ett världsmusikaliskt äventyr! Genom rytm, dans och sång på olika språk får du och ditt barn tillsammans känna musiken och träna på grunderna i notläsning ett lekfull sätt.

Danslek med Tanja Tamminen, danspedagog.

Tid: 13:00 & 14:30
Rum: Dramarummet
Ålder: 5-6 år
Antal platser: Begränsat antal platser, gratisbiljetter delas ut från 12:00
Tillsammans utforskar vi dans och rörelser på ett lekfullt sätt.

Skapa djurmasker i Ateljén

Med Frida Hammar och Mira Olofsson, bildpedagoger
Tid: 12:00-15:00
Målgrupp: För alla åldrar
Antal platser: Drop in i mån av plats, inga biljetter

Sagorummet med teatergarderoben

Här är det fritt fram för lek och rollspel! I vårt mysiga sagorum finns allt från skogsglänta till kungatron. Bara fantasin sätter gränserna. I teatergarderoben finns utklädningskläder som passar både stora och små fria för alla att använda.

Slöjda med Hilda

Med Hilda Holmström, slöjdlärare
Tid: 12:00-15:00
Målgrupp: För alla åldrar
Antal platser: 8 platser, drop in i mån av plats, inga biljetter