Småföretagandet i Sverige – förr och nu!

Långt över nio av tio av Sveriges företag är småföretag. Mer än hälften av landets privat
anställda jobbar i företag med mindre än 50 anställda. Under de senaste 20 åren har
80 procent av de nya jobben skapats i små och medelstora företag

Hur har det då sett och ser ut med villkoren för landets småföretagare? Den frågan
behandlas i boken Småföretagaren – en bok om småföretagarna i Sverige.

Mats Nilsson, journalist och författare, verksam i Småföretagarnas riksförbund, berättar om sin bok om småföretagandet i Sverige och dess villkor förr och nu.

Fri Entré, ingen föranmälan!