Sports yoga online gratis

Det finns delar i verktygslådan som jag samlat på mig genom åren inom rehabilitering, förebyggande samt specifika träningsupplägg vilka kommer från många år inom elitidrotten i olika roller och former.
I denna online hoppas jag kunna förmedla sådant som är till nytta för alla som rör sig helt enkelt, hur undvika de värsta fällorna och därmed fortsätta ha kul.
Hoppas vi ses för en härlig och hjärtlig stund!
/Erika Strömsten

Det finns delar i verktygslådan som jag samlat på mig genom åren inom rehabilitering, förebyggande samt specifika träningsupplägg vilka kommer från många år inom elitidrotten.
Fördelen just inom maxprestationer över tid är att det blir övertydligt när det fungerar och tvärtom.
I denna online hoppas jag kunna förmedla sådant som är till nytta för alla som rör sig helt enkelt, hur undvika de värsta fällorna och därmed fortsätta ha kul i träningen.
Hoppas vi ses för en givande och hjärtlig stund🙋💚
Erika
@yoganorthofsweden
@createmultivariatewhealth
@createsystematicessence
@createlifestyleessence