Stadsodlingen Ålidhem

Stadsodlingen Ålidhem

Vi träffas på odlingen, söndagar kl. 15-17. Den ligger på Odontologstråket efter förskolan Tanden.
Vi odlar och skördar tillsammans. Vi har ett stort växthus inform av dome, typ en mini-Glob.

För mer information, kontakta LennART Frostesjö:
076-824 81 58, lfrostesjo@hotmail.com