Stadsvandring Öst på stan – Kvinnor visar vägen!

Stadsvandring Öst på stan – Kvinnor visar vägen!

Kvinnor i Umeå har varit verksamma inom de flesta av samhällets arenor, stora som små. Att det är så tar vi idag kanske för givet men att det också har varit så längre tillbaka i tiden talas det mindre om. Vandringen ägnas huvudsakligen åt miljön Öst på stan, beräknas pågå en och halv timme och anmälan behövs!

Att vandra genom staden för att besöka de platser där kvinnor en gång levt och verkat kan ge en fördjupad förståelse av livet i staden.
Umeå fyller i år 400 år!

Berättande guide: Kerstin Thörn

Vandringarna ägnas huvudsakligen åt miljön Öst på stan.
OBS att anmälning behövs!

Vi startar och möts vid Minervaskolans vid Nygatan och avslutar vid Folkuniversitetet, Nygatan.