Stöd till anhörigvårdare genom mobilapplikation

Stöd till anhörigvårdare genom mobilapplikation

Åsa Dorell, universitetslektor och legitimerad sjuksköterska från Umeå Universitet informerar om en mobilapplikation som bland annat provas för att hjälpa anhöriga till närstående med demenssjukdom. Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Kom och ta del av när Åsa Dorell informerar om STAV (Stöd till anhörigvårdare) som är en ny mobilapplikation. Den kan användas av sjuksköterskor/anhörigkonsulenter för att ge stöd till anhöriga som tar hand om närstående med demenssjukdom som bor hemma.

Syftet med studien är att prova om appen kan hjälpa anhöriga att minska stress och depressiva symtom samt få stöd och information om de svårigheter som de möter i sin vardag.

Ingen anmälan krävs.

Föredraget livesänds via Seniortorgets hemsida.