Systems Change, not Climate Change

Systems Change, not Climate Change

Utställning inspirerad av Earth4All.

Se utställningen i Kommunhörnan på Väven under perioden 24 oktober–3 november.