Teknik som stöd för att skapa vanor för fysisk aktivitet

Teknik som stöd för att skapa vanor för fysisk aktivitet

Kan teknik hjälpa oss att vara mer fysiskt aktiva – och i så fall hur? Beatrice Pettersson, medicine doktor i fysioterapi, Umeå Universitet ger information baserat på hennes erfarenheter från projektet Säkra steg.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Det är allmänt känt att vara fysisk aktiv är något som är bra för hälsan, men att ändra sin livsstil kan vara utmanande och tar tid. För att skapa nya vanor behövs både motivation och uthållighet. Beatrice Pettersson, medicine doktor i fysioterapi informerar om grundstenarna för beteendeförändring samt hur en digital applikation kan vara ett stöd för ökad fysisk aktivitet baserat på erfarenheter från projektet Säkra steg.