Tillgång till aktiviteter via en app – är det en framtid?

I samarbete med Kultur för seniorer arrangeras:
”Tillgång till aktiviteter via en app – är det en framtid?”
Kom och lyssna till projektet @geing Online och se på den app som de utvecklat!

Onsdag 4 november
kl 14.30-15.30
Program
14.30 Välkomna från Kultur för seniorer och från projektet
14.35 Kort introduktion om projektet
14.45 Presentation av appen
15.15 Fråge- och diskussionsstund
Ca 15.30 Tack & Slut

Lokal: Triple Helix, Campus, Umeå Universitet (föranmälan krävs)
Anmälan till madelene.edlund@umea.se

Vill du delta online? – kontakta ingeborg.nilsson@umu.se

Sedan 2017 har ett projekt pågått för att utveckla möjligheter för seniorer att genom en app (teknisk applikation) få kännedom om aktiviteter i närområdet. Arbetet har bland annat engagerat Västerbottens och Österbottens seniorer, IT företag och föreningar / organisationer. Projektet finansieras genom Interreg Botnia Atlanticaprogrammet, Region Västerbotten samt Österbottens Förbund.
Nu är det dags att berätta hur projektet jobbat, hur appen ser ut liksom få möjlighet att höra ditt perspektiv och din syn på denna typ av utveckling.
Välkommen!