Tillvaron som klot – Berättelser från konstarkivet

Vilka slags konstverk finns i Umeå kommuns samling och vad berättar de? Vilka konstnärer har skapat verken och från vilken tid? I Umeå konsthalls utställning ”Tillvaron som klot – Berättelser från konstarkivet” får du se exempel på konstverk som visar samlingens bredd och variation. Utställningen är öppen för digitala besök via webben under perioden 30 mars – 26 september 2021. Du når den enkelt när du själv vill via umea.se/konst.

Verken i utställningen är utvalda från konstarkivet och skapade från 1940-talet fram till 2000-talet. Det är främst konstverk från tongivande konstnärer som också har inspirerat nya generationer. Olika tekniker, material och uttryck samsas i utställningen. Målningar och grafik möter skulpturer och objekt som alla tillfälligt flyttat in i Umeå konsthall.

”Tillvaron som klot” är en textrad ur Torsten Renqvists serie med etsningar från 1959. Ett resultat av ett samarbete mellan Renqvist och Stig ”Slas” Claesson. Konstverket är deras egen version av skapelseberättelsen. Det cirkulära flödet i tillvaron har kanske också något att säga oss om det konstnärliga skapandet. Hur konstnärer inspirerar varandra, en idé föder en annan och hur uttryck från olika tidsepoker har en förmåga att komma tillbaka, om än i en ny spirande form.

Utställningen är producerad av Umeå konsthall. Vår förhoppning är att även kunna öppna den för fysiska besök längre fram i vår. Håll dig gärna uppdaterad via vår webb, där du också hittar den digitala utställningen: www.umea.se/konst.

Den gemensamma konsten
Under 2021 kommer Umeå konsthall att lyfta den offentliga konsten i utställningar och program. Konsten som vi alltså möter i vår vardag: kanske på skolan, på jobbet eller ute på stan. I vår gemensamma konstsamling som Umeå kommun har ingår idag över 11 000 verk.

Bild: ”Klot blad III” (bilden är beskuren), copyright: Torsten Renqvist/Bildupphovsrätt 2021