Trädgårdens växtskydd – vänner och ovänner i trädgården

Kom och lär dig mer om olika skadegörare, naturliga fiender och förebyggande åtgärder för en välmående trädgård. Trädgårdsrådgivare
Lise-Lotte Björkman från Riksförbundet Svensk Trädgård föreläser och du har möjlighet att ställa egna frågor. Måndag 4 september, kl 19:00
Lokal: Stora salen, Församlingsgården. Östra esplanaden 9, Öst på stan
Medlem 30 kr, ej medlem 60 kr. Fika ingår.

Välkommen!