Träna som en minnesmästare

Du får veta mer om projektet där effekterna av minnesträning med hjälp av en app för smarta telefoner undersöks. I appen får deltagare lära sig minnestekniker som i tidigare forskning visat sig underlätta hågkomst. Man får sedan träna på dessa i ett minnesspel där svårighetsgraden anpassas individuellt. Petra Sandberg, post-doktor inom kognitiv neurovetenskap Umeå Universitet informerar.
Seniortorget, Renmarkstorget 15