Umeå 2024 – Cultural Summit

Umeå 2024 – Cultural Summit

En konferens om Umeå som Europas kulturhuvudstad, tio år senare. Ta del av och delta i samtal om kulturens roll i stadsutvecklingen, representation, mångfald, urfolk med mera – frågor som fortfarande är aktuella och angelägna.

Plats: Väven, Umeå
Tid: 16-17 maj 2024
Konferensen kommer även vara öppen för allmänheten.
Biljetter och anmälningslänk släpps under april.

Alla föredrag och presentationer hålls på engelska.

2024 är det tio år sedan Umeå var Europas kulturhuvudstad, ett år inramat av de åtta samiska årstiderna och som präglades av allt från en storslagen invigning på älven, en unik version av operan Elektra utomhus, festivaler av alla de slag, invigningen av kulturhuset Väven och Kvinnohistoriskt museum och mycket mer. Kulturhuvudstadsåret var också en brännpunkt för diskussioner om kulturens roll i stadsutvecklingen, representation, mångfald, urfolk med mera. Det är frågor som fortfarande är aktuella och angelägna. Detta vill vi uppmärksamma genom en mötesplats som diskuterar kulturhuvudstädernas betydelse för stadsutveckling, det lokala och nationella kulturlivet, nya uttryck och medskapande. Men inte minst vill vi lyfta kulturens framtida möjligheter och utmaningar; vilket värde tillmäts kulturen i ett föränderligt Europa? Vid konferensen deltar bland andra representanter för Europas kulturhuvudstäder och många spännande talare.

Program

16 maj

Inledning med Håkan Jonsson och Helena Smith
Erfarenheter och effekter av ett kulturhuvudstadsår
Kultur som drivkraft i stadsutveckling
Vilket är vår tids största kulturprojekt?
Kreativa Europa och europeiskt samarbete
Årets kulturhuvudstäder om vägen till målet

17 maj

Kultur i utbildning i en digital tid
Ansökan till svensk kulturhuvudstad 2029
Demokrati och kultur: Europas nutida landskap
Drömorkester för ett bättre samhälle
Besök på Konstnärligt campus; Bildmuseet, Designhögskolan med mera

 

Några av talarna:

Fredrik Lindegren
Moderator
Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för Umeå2014
Fredrik Lindgren ansvarade för Umeås ansökan till Europas kulturhuvudstad och var konstnärlig ledare för Umeås kulturhuvudstadsår. På scenen för Umeå2024 – Cultural Summit, leder han samtalen och ställer de viktiga frågorna om kulturens utmaningar i Europa.

Håkan Jonsson, Sametingets ordförande
Inledningstalare
Umeå är en del av Sápmi. Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Charlotta Mellander
Kultur som drivkraft i stadsutveckling, vad får människor att flytta till eller stanna på olika platser?
Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi och en väl citerad expert vad gäller utmaningar som berör klyftan mellan stad och land. Hennes forskning täcker många områden, men den gemensamma nämnaren för hennes arbete är att var vi bor spelar stor roll. Hon har också, tillsammans med professor Richard Florida, varit med och utvecklat teorier om den kreativa klassen

Lars Strannegård
Kultur i utbildning i en digital tid
Lars Strannegård är professor i företagsekonomi, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm och en engagerad samhällsdebattör. Han har satsat på internationalisering av utbildningsprogrammen och forskningen vid Handelshögskolan och tagit initiativ till särskilda kultur- och konstsatsningar med syfte att vidga den akademiska miljön. Bland hans publikationer märks böckerna Kreativt kapital och Kunskap som känns.

Elin Rosenström
Kreativa Europa och europeiskt samarbete
Elin Rosenström, ansvarig för Kreativa Europa Desk Sverige vid Kulturrådet, har mångårig erfarenhet av arbete med internationellt kultursamarbete på EU-nivå samt av nationell kulturpolitik. Europeiskt kultursamarbete är i dag kanske viktigare än någonsin. Under det här framträdandet presenteras stödmöjligheterna inom Kreativa Europa, EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna 2021–2027, samt andra relevanta EU-initiativ.

Ron David Alvarez
Drömorkester för ett bättre samhälle
Ron Davis Alvarez, mångfalt prisbelönad dirigent och konstnärlig ledare från Venezuela, är sedan 2015 verksam i Sverige som orkesterledare för barn och ungdomar från många olika länder inom det världsomspännande ”El Sistema”. El Sistema grundades 1975 och beskrivs ofta som en metod baserad på idén att man genom att lära ut orkesterdisciplin främjar social och intellektuell utveckling och skapar alternativ, bortom fattigdom och gatans våld och kriminalitet. I förlängningen – ett bättre samhälle. Ofta har de som börjar i en El Sistema-orkester aldrig tidigare spelat något instrument.

Charles Landry
Vilket är vår tids största kulturprojekt?
Charles Landry är författare och internationell rådgivare inom stadsutveckling, kanske mest känd för att ha populariserat konceptet Creative City. Hans bok The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators har inspirerat många som arbetar med planering, utveckling och förvaltning av städer. Han stöttar sedan många år kulturhuvudstadsansökningar och städernas planering inför sina kulturhuvudstadsår.

Ola Nordebo
Ola Nordebo är sedan 2006 politisk chefredaktör på Västerbottens-Kuriren i Umeå. Han är en ofta anlitad föreläsare och har medverkat i flera böcker om norra Sveriges historia och samhällsutveckling. På konferensen talar han om kulturens och kulturpolitikens roll för demokrati och pluralism i Europa på 2020-talet.

Sofia Lagerlöf Määttä, Emma Jonsson, Patric Kiraly
Ansökan till svensk kulturhuvudstad 2029
Sofia Lagerlöf Määttä kulturstrateg och Emma Jonsson tillväxtstrateg, Kiruna kommun samt Patric Kiraly, huvudprojektledare, Uppsala Europeisk kulturhuvudstad – Between the Lines 2029.
År 2029 är det åter dags för en stad i Sverige att vara europeisk kulturhuvudstad. Kiruna och Uppsala är bägge kandidater. Under Umeå2024 – Cultural Summit får vi veta mer om innehållet i deras ansökningar, vad de bägge städerna skulle vilja lyfta fram under ett kulturhuvudstadsår. Inte minst blir det tillfälle till dialog om betydelsen av att utse en svensk kulturhuvudstad.

Kulturhuvudstädernas utmaningar och erfarenheter
Ett panelsamtal med representanter från några tidigare kulturhuvudstäder
Sedan 1985 utser EU europeiska kulturhuvudstäder. Syftet var från början att föra Europas folk närmare varandra och lyfta fram de europeiska kulturernas rikedom och mångfald. Titeln Europas kulturhuvudstad kräver ett starkt engagemang av de här städerna, både under ansökningsprocessen och under själva kulturhuvudstadsåret. Vad får en stad att anta utmaningen och vilka erfarenheter tar kulturhuvudstaden med sig – erfarenheter som är intressanta för alla städer som bejakar kulturens betydelse för tillväxt och utveckling.