Umeå koloniträdgårdsförening deltar i Tusen Trädgårdar

Visning av koloniträdgårdar. Servering, musik, tipsfrågor, lotteri, plantförsäljning och smakprover. Totalt finns 63 bebyggda lotter inom området.

Sön 3/7 kl 10.00-17.00, Gamla Ersbodavägen, Umeå – skyltat.
Servering, lotteri, plantförsäljning (kontant/swish). Tipsfrågor. Smakprover.
Kl 14.00 Sång o musik m Tor Lundmark o vänner.
Guider visar området kl. 12.00 o 14.00.
Info: www.umeakolonitradgard.se, 070-3609174.