Umeås vetenskapliga pris: Janina Priebe

Umeås vetenskapliga pris: Janina Priebe

Umeå stadsbibliotek fortsätter att uppmärksamma Umeå Kommuns vetenskapliga pris med en gästföreläsning för allmänheten.

Årets mottagare av Umeås vetenskapliga pris är Janina Priebe. Priebe prisas för sin forskning kring hur relationen mellan globalt och lokalt omstöps när klimatförändringar skapar nya utmaningar i den nordliga regionen.

Janina Priebe är första forskningsassistent i miljöhistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Hon bedriver miljöhumanistisk forskning med fokus på skog, klimat och hållbarhet. Under föreläsningen berättar hon om sin forskning, med fokus på tvärvetenskapliga perspektiv på miljöfrågor.

Tid: Den 12 oktober kl. 18.00
Plats: Upplev multisal, plan 4, Umeå stadsbibliotek