Vad händer i ambulansen?

Vad händer i ambulansen?

Ta del av hur Ambulans Umeå arbetar och vad du själv kan göra i väntan på att proffsen tar över.

Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Representanter från Ambulans Umeå berättar om vad som händer vid en utryckning till en hjärtincident samt hur du kan agera.

Efter föredraget har du möjlighet att ”titta in” i ambulansen som finns parkerad utanför Seniortorget.

Arrangemanget sker i samverkan med Riksförbundet HjärtLung Umeå, Funktionsrätt Umeå/ABF Umeåregionen.

Ingen anmälan krävs.

Föreläsare: Representanter från Ambulans Umeå, Region Västerbotten