Vad kan kommunarkiven ge släktforskaren?

Vad kan kommunarkiven ge släktforskaren?

Kommun- och stadsarkiv är rika på personhistoriska källor. Carl-Oskar Lundström, arkivarie vid Umeå stadsarkiv, följer oss på en odyssé genom de handlingar som kan berika släktforskare i jakten efter människors, husens och bygdens historia.

Lokal: Upplev multisal, plan 4 i Väven.
Lokalen är utrustad med hörslinga.