Välkomna på samiskt språkcafé!

Fem tillfällen med fika och möjlighet att prata eller lyssna på samiska.

Magne, bibliotekarie, och Andaras, språkambassadör, kommer att finnas på plats och lär ut enkla fraser på sydsamiska och nordsamiska. Om du talar något av de andra samiska språken, eller bara är nyfiken på samiska, är du såklart också hjärtligt välkommen att komma och fika, träffas och dela språkkunskaper.

Torsdag 18 januari, 22 fabruari, 21 mars, 25 april och 23 maj

Klockan 17.30-19.00

Umeå stadsbibliotek, plan 4, Upplev multisal

Bures boahtin!/ Buorisboahtem!/ Burist båhtem!/ Buerestbåhtieme!/

Buerie båeteme!/ Välkommen!

Arrangeras av Umeå stadsbibliotek i samarbete med Studieförbundet Bilda Nord.