Västerbottens arbetsstugor för barn

Västerbottens arbetsstugor för barn

Föredrag och bildvisning på Holmsunds bibliotek med Susanne Odell, arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

I början av förra sekelskiftet fanns hundratals barn i Västerbottens inland som inte gick i skola. Det var barn från fattiga familjer, många gånger boende i väglöst land, som på grund av de långa avstånden missade skolgången. Under närmare fem decennier på 1900-talet blev därför de så kallade arbetsstugorna tillfälliga hem för dessa barn.

Susanne Odell, arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten, visar bilder och berättar om tillvaron för barnen som kom för att bo på arbetsstugorna, långt borta från mamma och pappa.

Fri entré. Gratis biljetter släpps 25 januari. Boka genom att maila holmsundsbiblioteket@umea.se eller ringa 090-163586.

Torsdag 8 februari kl. 15.00-16.00 i Programrummet, Holmsunds bibliotek.

Foto: Västerbottens museum