Vävda rum

Vävda rum

Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst 20 maj – 30 september. 10 virtuella konstverk utplacerade i Nordmaling som upplevs genom augmented reality (AR) i det offentliga rummet. Ladda ner appen Vävda rum och upplev konsten mellan 20 maj till 30 september !

”Vävda rum” ett konstprojekt som Riksförbundet Sveriges Konstföreningar samordnar över hela landet med väldigt många konstföreningar inblandade. Det handlar om 10 virtuella konstverk utplacerade i Nordmaling som upplevs genom augmented reality (AR) i det offentliga rummet. I varje deltagande kommun har den lokala konstföreningen placerat ut verken på offentliga platser utomhus som upplevs genom appen Vävda Rum. Du kan till exempel bli del av en levande skulptur, jogga tillsammans med en virtuell kompis eller skriva poesi i ett gemensamt ordmoln. Varje konstverk är anpassat för en offentlig plats.

Verken är interaktiva och flera är virtuellt sammankopplade. På så sätt är det till exempel möjligt för en besökare i Simrishamn att genom konsten interagera med en besökare i Jokkmokk. Dessa kan upplevas i din mobil när du tagit ner, installerat appen Vävda rum och öppnat appen utomhus på rätt ställe. Rikta då mobilen mot platsen där konstverket finns (=var? sök i kartan över Nordmaling i appen) Konstverken finns utplacerat och anpassar sig efter betraktaren.

Under hela sommaren går det att uppleva dessa i appen ”Vävda rum”. Den 20 maj öppnar en unik utställning med offentlig virtuell konst samtidigt i nästan hälften av Sveriges kommuner. Detta gör Vävda rum till den geografiskt sett största utställning som skapats i landet. Vi har även lagt till texter om alla konstverk på svenska i appen, och den finns också att ta ner på hemsidan: vavdarum.se

Ladda ner appen Vävda rum och upplev konsten mellan 20 maj till 30 september!