Vävda rum – digitala konstverk i Umeå

Vävda rum – digitala konstverk i Umeå

Besök Sveriges största utställning med offentlig virtuell konst 20 maj–30 september. I centrala Umeå finns 10 olika virtuella ljud- eller bildverk att ta del av via augmented reality (AR). Upplev konsten genom att ladda ner appen Vävda rum!

”Vävda rum” är ett konstprojekt som Riksförbundet Sveriges Konstföreningar samordnar över hela landet med många konstföreningar inblandade. Det handlar om 10 virtuella konstverk utplacerade som upplevs genom augmented reality (AR) i det offentliga rummet. I varje deltagande kommun har den lokala konstföreningen placerat ut verken på offentliga platser utomhus som upplevs genom appen Vävda Rum. Du kan till exempel bli del av en levande skulptur, jogga tillsammans med en virtuell kompis eller skriva poesi i ett gemensamt ordmoln. Varje konstverk är anpassat för en offentlig plats.

Verken är interaktiva och flera är virtuellt sammankopplade. Dessa kan upplevas i din mobil när du laddat och installerat appen Vävda rum och öppnat appen utomhus på rätt ställe. Rikta då mobilen mot platsen där konstverket finns.

Du kan läsa lite mer på Umeå konstförenings hemsida!

Bilden nedan visar var konstverken i Umeå är placerade. Du hittar dem även i appens karta. Observera att det kan ta tid att uppleva varje verk. Ett tips är därför att bara göra några stycken vid samma tillfälle.