Vernissage i Umeå konsthall: Anastasia Savinova

Välkommen på vernissage av utställningen ”Geometry of Organic” i närvaro av konstnären Anastasia Savinova! I projektet ”Geometry of Organic” undersöker Savinova sambanden mellan det organiska och det konstruerade, det spontana och det planerade, det känslomässiga och det rationella, det kaotiska och det organiserade, det världsliga och det magiska i en serie storskaliga teckningar och målningar.

Den 3 mars till den 6 maj visar Anastasia Savinova sina verk I Umeå konsthall. Savinova är född 1988 i forna Sovjetunionen och sedan ett antal år boende och verksam i Umeå. Konstnären har en bakgrund som arkitekt och intresserar sig i sin konst för boplatser, miljöer, kartor och ritningar. Människans relation till naturen är ett annat återkommande tema i Savinovas konst. Hennes bildvärld består ofta av geometriska figurer och strukturer. Kartbilder över kroppar och platser som söker visa det som finns bortom vår fysiska verklighet. I sin konstnärliga praktik alternerar Savinova mellan fotografi, collage, teckning, måleri, skrivande, tryck, dans, skapade utifrån hittade objekt, performance och skulptur.

I projektet ”Geometry of Organic” undersöker Savinova sambanden mellan det organiska och det konstruerade, det spontana och det planerade, det känslomässiga och det rationella, det kaotiska och det organiserade, det världsliga och det magiska i en serie storskaliga teckningar och målningar. Ett liv är både organiskt och konstruerat enligt en geometrisk, matematisk logik. Det finns geometri och struktur i stort och smått. Alltifrån de minsta molekyler till de största galaxer följer sina egna matematiska lagar. Vi kan inte alltid se eller förstå hur dessa strukturer ser ut och hänger ihop. Kanske är några av dem inte perfekta cirklar, utan cirklar ritade på fri hand.

Se mer av Savinovas konst på: www.anastasiasavinova.com/