Vernissage i Umeå konsthall: Mia Rogersdotter Gran

Vernissage i Umeå konsthall: Mia Rogersdotter Gran

Konstnären Mia Rogersdotter Gran hittade sin egna anteckningsbok från 2014 med noteringen: ”Jag drömde att jag var Hanna Resvoll Holmsen”. Drömmen minns hon inte längre, men anteckningen skulle bli ingången till utställningen ”I tidens løp”. Varmt välkommen till vernissage för sommarens utställning i Umeå konsthall! Konstnären närvarar.

Hanna Resvoll Holmsen (1873–1943) var en av de första som forskade inom botanik i Norge. Hon reste ofta själv på fältresor i arktiska och subarktiska områden. Under två somrar tältade hon bland annat på Svalbard dit hon reste med en expedition som finansierades av Prins Albert I av Monaco. Hon hade oftast med sig en kamera och fotograferade flitigt. Fotografiet skulle följa henne under hela hennes yrkesverksamma karriär. I Norge anses Resvoll Holmsen som en pionjär inom tidigt färgfotografi.

Med ett tidsspann på 110 år möts konstnären Mia Rogersdotter Gran och botanikern på Varangerhalvön i nordöstra Norge. Där tillbringade Hanna Resvoll Holmsen sensommaren 1909 med kamera, tält och blompress. Det måste ha varit en tung packning. Mia Rogersdotter Gran reste runt i samma område med sin familj 2019. I Oslo Nasjonalbibliotek finns Resvoll Holmsens fotografier arkiverade. Genom informationen i arkivet börjar Rogersdotter Gran utforska deras gemensamma blick på naturen och hur förutsättningarna förändrats för dem som yrkeskvinnor under det sekel som förflutit mellan deras besök på halvön.

Förutom Resvoll Holmsens naturvetenskapliga forskning och hennes fotografier, så lämnade hon också efter sig diktsamlingen ”I tidens løp” som blivit titeln på den här utställningen. Titeln kan översättas till svenska som tidens gång.

Mia Rogersdotter Gran är född 1987 i Luleå och är idag verksam som konstnär i Umeå. Hon har en masterexamen i fotografi från HDK-Valand i Göteborg 2021 och en kandidatexamen i konst från Konstfack i Stockholm 2015. Det var under en utbytestermin vid Kunstakademiet i Tromsø 2014 som hon hörde talas om Hanna Resvoll Holmsen för första gången. Rogersdotter Gran arbetar fritt mellan fotografi, video och text. Hon är intresserad av att utforska samtida begrepp som natur, landskap och identitet och har ställt ut på exempelvis Centrum för fotografi (2022), Röda Stens konsthall (2021), Luleå Konsthall (2021) och Kungsbacka konsthall (2023). 2020 gav hon ut fotoboken Ädno/Älven/The River och hon finns representerad bland annat hos Statens Konstråd.

Utställningen är öppen fram till klockan 16.00 under vernissagedagen.
Bild: ©Mia Rogersdotter Gran/Bildupphovsrätt2023