Vetenskapslunch: Särskild begåvning i förskola och skola

Malin Ekesryd Nordström, forskare vid Pedagogiska institutionen, föreläser under rubriken Särskild begåvning i en förskola och skola för alla.

Den som inte har möjlighet att ta sig till Curiosum kan se Vetenskapsluncherna streamade via Umeå universitets webb. Det går även att se filmade föreläsningar i efterhand.