Vi pratar högt om hasch och andra droger

Vi pratar högt om hasch och andra droger

Kom och träffa Fältgruppen i Kommunhörnan, Umeå stadsbibliotek, Väven! Fältgruppen arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar och deras föräldrar och finns där ungdomar finns – på gator och torg, i skolan, vid grillplatser etc.

Prata med oss om du

  • som ungdom känner sig orolig för sig själv eller någon annan i sin närhet. Det kan exempelvis vara en kompis, syskon, förälder eller annan vuxen
  • inte mår bra av olika anledningar och behöver en vuxen att prata med
  • som vuxen känner en oro när din ungdom vistas ute kvällar och helger och behöver prata om det
  • har frågor, funderingar eller behöver mer kunskap
  • behöver hjälp och stöd – då vi vid behov kan lotsa vidare till ex. Ingången alkohol- och drogrådgivning, mottagningsenheten m.fl.

Vi har sekretess, för inga journaler och du kan även höra av dig anonymt till vid oro, frågor och funderingar. Det kan vara bra att veta att vi har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet. Det betyder att det du säger stannar hos oss, men om vi får veta att någon far illa så måste vi agera.