Viskonsert på Pipes of Scotland

Andreas Nilsson ”The Loner” är en röst och en gitarr.

Med egna sånger om hårda och ljuva tider, där historierna och berättandet ligger i fokus och där känslan är det viktiga, traskar han omkring i gränslandet mellan country och blues.

Katja Castberg och Gustav Horneij är tillsammans Den mörka stigen. De framför vardagsbetraktelser och resor ner i underjorden, visa och poesi blandas med influenser från jazz, funk och jämtländsk mystik.