Viskonsert på Pipes of Scotland lördagen 28 april kl. 14.30.

Johan Jansson, bördig från Hadar i Norrbotten, utmärker sig som berättare lika mycket som sångare. Johan framför både egna och andras alster.

Åsa Mjörndal och Rikard From har spelat tillsammans i många år inom olika genrer. Denna gång blir det allt från Bo Caspers och Allan Edwall till Cornelis.