Viskonsert på Pipes of Scotland lördagen den 24/ 2 klockan 14.30, med Gruppen Lyssnen samt Nanna Walderhaug

Lyssnen tar avstamp i traditionen, men låter sig inte tyngas ner av den. Folklig musik från Norden, Irland och Mellanöstern i egna arrangemang.
Nanna Walderhaug ”är en röst som visan behöver”. Hon är en sjungande gitarrist som också undervisar, te x på Visskolan i Västervik samt på Sundsvalls Kulturskola.