Vokalt Sakralt konsert med Kammarkören Sångkraft

Vokalt Sakralt
Francis Poulencs Mässa i G dur, två sånger ur Sergei Rachmaninovs vespersånger (All-night Vigil) och Ludvig Normans motett Jordens oro viker för dubbelkör.

Vokalt
I mars framför Kammarkören Sångkraft dubbla konserter under rubriken Vokalt Sakralt. Kören framför Francis Poulencs Mässa i G dur, ett magnifikt verk för kör a capella, två sånger ur Sergei Rachmaninovs vespersånger (All-night Vigil) och Ludvig Norman är representerad med motetten Jordens oro viker för dubbelkör. Ny i körens repertoar är Mårten Janssons Pie Jesu.

Lördag 25/3 Backens kyrka kl. 18.00
Söndag 26/3 Bygdeå kyrka kl. 18.00