Wikigap – Skrivarstuga för fler västerbottniska kvinnor på Wikipedia!

Wikigap – Skrivarstuga för fler västerbottniska kvinnor på Wikipedia!

WikiGap är ett initiativ för att öka antalet kvinnliga biografier på Wikipedia.

Fokus ligger både på att ge deltagare möjlighet att producera nya Wikipedia-artiklar och att utöka redan existerande – samt att i vissa fall även översätta artiklar.
I år har wiki-gap i Umeå ett särskilt fokus på kvinnor från Västerbotten! Du får såklart även komma och skriva om andra kvinnor om du vill det. På plats kommer det att finnas källmaterial som du kan använda!
TA GÄRNA MED
– Bärbar dator
– Idéer kring vem du vill skriva om
– Bilder som kan användas för att illustrera Wikipediaartiklar
Syftet med #WikiGap är att skapa utrymme för deltagare att redigera artiklar. Allt som skrivs under WikiGap genomgår samma kvalitetskontroll som övrigt innehåll på Wikipedia, vilket bland annat innebär att man inte får skriva artiklar om sig själv eller sin organisation (intressekonflikt) samt måste kunna hänvisa till trovärdiga källor.
Bakgrund: På Wikipedia finns i dag omkring fyra gånger så många artiklar om män som om kvinnor och runt 90 procent av alla som skriver på Wikipedia är män.
Vi bjuder på fika!
Skrivarstugan är ett samarbete mellan Wikimedia Sverige och Kvinnohistoriskt museum.