Yoga för livets alla skeenden

Yoga för livets alla skeenden

Prova på yoga tillsammans med Gymmix/Umeå gymnastikförening. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Från barn till vuxen och mot slutet av livet. Yoga är en uråldrig tradition av observation av människan och en väg att skapa det bästa möjliga av sin tid på jorden. Tuula Liedholm, yogalärare, informerar och leder oss i yogaövningar där alla kan vara med.

Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållarna. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs.

Välkommen!

Föreläsare: Tuula Liedholm, yogalärare Gymmix/Umeå gymnastikförening