Samiskt språkcafé

Samiskt språkcafé

Välkommen att träffas, lyssna, tala och prata om de samiska språken.

Torsdag 12 september, 10 oktober och 7 november

Klockan 17.30-19.00

Umeå stadsbibliotek, plan 4, Upplev multisal

Bures boahtin!/ Buorisboahtem!/Burist båhtem!/ Buerestbåhtieme!/

Buerie båeteme!/ Välkommen!