Välj kommun här

Sagostund på Ålidhemsbiblioteket

onsdag 10 februari kl. 09:30 - 10:00

Varje onsdag kl 9.30 är det sagostund i Ålidhemsbibliotekets sagorum.
För barn från 3 år.
Cecilia läser bilderböcker, rimmar och sjunger tillsammans med barnen.
Välkommen!

Vyer och visioner

onsdag 10 februari kl. 10:00 - 21:00

11 oktober 2015–14 februari 2016.

Victoria Nygren (1885–1965) är länets första uppmärksammade naiva konstnär. Karaktäristiskt för denna riktning är lusten att berätta, om händelser, personer och föremål. Naiverna är oftast utan formell konstnärlig utbildning.

Frizon – jämställda offentliga miljöer

onsdag 10 februari kl. 10:00 - 21:00

Fotoutställning på Västerbottens museum.
Fotografierna i utställningen visar upp erfarenheter av maktrelationer i offentliga miljöer – samt en önskan och vision om en plats fri från förväntningar, rädslor och otrygghet. Under 2015 har Umeå kommun arbetat med unga tjejer i Umeå med syfte att utveckla en jämställd offentlig miljö i Årstidernas park.

Frizon – jämställda offentliga miljöer

onsdag 10 februari kl. 10:00 - 21:00

Fotoutställning på Västerbottens museum.
Fotografierna i utställningen visar upp erfarenheter av maktrelationer i offentliga miljöer – samt en önskan och vision om en plats fri från förväntningar, rädslor och otrygghet. Under 2015 har Umeå kommun arbetat med unga tjejer i Umeå med syfte att utveckla en jämställd offentlig miljö i Årstidernas park.

Kännbart – ett konstprojekt för alla sinnen

onsdag 10 februari kl. 10:00 - 21:00

Utställningen Kännbart består av två delar – en på Västerbottens museum och en på Väven.
Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. Här undersöks hur vi når varandra utan att använda syn och hörsel. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana?

Kännbart – ett konstprojekt för alla sinnen

onsdag 10 februari kl. 10:00 - 21:00

Utställningen Kännbart består av två delar – en på Västerbottens museum och en på Väven.
Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. Här undersöks hur vi når varandra utan att använda syn och hörsel. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana?

Kännbart – ett konstprojekt för alla sinnen

onsdag 10 februari kl. 10:00 - 21:00

Utställningen Kännbart består av två delar – en på Västerbottens museum och en på Väven.
Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. Här undersöks hur vi når varandra utan att använda syn och hörsel. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana?