Välj kommun här

Vyer och visioner

torsdag 11 februari kl. 10:00 - 17:00

11 oktober 2015–14 februari 2016.

Victoria Nygren (1885–1965) är länets första uppmärksammade naiva konstnär. Karaktäristiskt för denna riktning är lusten att berätta, om händelser, personer och föremål. Naiverna är oftast utan formell konstnärlig utbildning.

Frizon – jämställda offentliga miljöer

torsdag 11 februari kl. 10:00 - 17:00

Fotoutställning på Västerbottens museum.
Fotografierna i utställningen visar upp erfarenheter av maktrelationer i offentliga miljöer – samt en önskan och vision om en plats fri från förväntningar, rädslor och otrygghet. Under 2015 har Umeå kommun arbetat med unga tjejer i Umeå med syfte att utveckla en jämställd offentlig miljö i Årstidernas park.

Frizon – jämställda offentliga miljöer

torsdag 11 februari kl. 10:00 - 17:00

Fotoutställning på Västerbottens museum.
Fotografierna i utställningen visar upp erfarenheter av maktrelationer i offentliga miljöer – samt en önskan och vision om en plats fri från förväntningar, rädslor och otrygghet. Under 2015 har Umeå kommun arbetat med unga tjejer i Umeå med syfte att utveckla en jämställd offentlig miljö i Årstidernas park.

Kännbart – ett konstprojekt för alla sinnen

torsdag 11 februari kl. 10:00 - 17:00

Utställningen Kännbart består av två delar – en på Västerbottens museum och en på Väven.
Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. Här undersöks hur vi når varandra utan att använda syn och hörsel. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana?

Kännbart – ett konstprojekt för alla sinnen

torsdag 11 februari kl. 10:00 - 17:00

Utställningen Kännbart består av två delar – en på Västerbottens museum och en på Väven.
Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. Här undersöks hur vi når varandra utan att använda syn och hörsel. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana?

Kännbart – ett konstprojekt för alla sinnen

torsdag 11 februari kl. 10:00 - 17:00

Utställningen Kännbart består av två delar – en på Västerbottens museum och en på Väven.
Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. Här undersöks hur vi når varandra utan att använda syn och hörsel. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana?

Lättgymnastik

torsdag 11 februari kl. 10:30 - 11:15

Kom in är en mötesplats som har öppet måndag -fredag mellan klockan 10-15. I dag klockan 10.30 är det lättgymnastik då vi tränar balans och styrka.

Vuxentid mötesplats tema livskvalité

torsdag 11 februari kl. 12:00 - 14:00

21/1 Etiopien -150 år av mission
Magnus Soräng berättar om EFS-resan
till Etiopien 2015
28/1 Blott en dag, Lina Sandell i ord och ton
Maria Axell och Agneta Mattsson
4/2 Yellowstone – världens första
nationalpark
Håkan Karlsson visar bilder och berättar
11/2 Tjärdrottningen – om Ingegerd
Levander, affärskvinna under
1930-talet
Susanne Odell från Folkrörelsearkivet
18/2 Monika Z i våra hjärtan
Lisbeth Fors-Malm, sång, piano och
berättande

Lunchvisningar av utställningen Kännbart

torsdag 11 februari kl. 12:30 - 12:45

Kännbart är en konstutställning för alla sinnen som utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. Verken i utställningen utforskar nya tekniker och förhållningssätt för att man som döv, synskadad och dövblind såväl som hörande och seende ska kunna ta del av konsten. 30/1-29/3 visas verk av Nadja Ekman, Maria Luostarinen, Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans i Reflektera konsthall på plan 3 i Väven.