Villkor

Alltomvästerbotten.se skall innehålla evenemang som är av allmänt intresse samt dit allmänheten har tillträde. Avgränsningarna för Alltomvästerbotten.se omfattar ett geografiskt gränssnitt. VK Media AB förbehåller sig rätten att välja bort material på grundval av lagar och förordningar, VK Media AB etiska riktlinjer samt om evenemanget på annat sätt bedöms opassande för Alltomvästerbotten.se syfte.

 Innehållet i Alltomvästerbotten.se får inte innehålla följande:

  • Värderande formuleringar.
  • Återkommande sammankomster som tex. gudstjänst varje söndag.
  • Ordinarie verksamhet. tex. lekland, bad, studieförbund, kurser, butik etc.
  • Generell information, tex. öppettider, sortiment, rea.  Speciella evenemang går bra, tex. musikspelningar, temakvällar eller olika händelser.
  • Uppmaning till politisk kamp, demonstrationer, manifestationer eller insamlingar.
  • Evenemang för slutna sällskap eller enbart medlemmar eller evenemang som saknar allmänt intresse.
  • Text som bryter mot lagar och förordningar.
  • Omotiverat långa rubriker eller upprepade tecken. Text ska vara skrivet med gemener. ENBART VERSALER ÄR EJ TILLÅTET.


Alla uppgifter som lämnas till oss behandlas med respekt för din personliga integritet. Inga uppgifter kommer att lämnas till 3:e person. Insamlade uppgifter kommer att sparas i våra datasystem och behandlas enligt personuppgiftlagen. Arrangören ansvarar för att sådant innehåll som läggs in i Alltomvästerbotten.se , så som text, bilder och illustrationer och all eventuell länkad information, inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärken eller annan immaterialrätt. Alltomvästerbotten.se står ej till ansvar för eventuella felskrivningar. 

Alltomvästerbotten.se driftas av VK Media AB. Om tjänsten överlåts och ej längre driftas av VK Media AB godkänner användare att lämnade personuppgifter övergår till ny ägare.

Genomförda betalningar betalas inte tillbaka.